CZECH REPUBLIC Safer Internet Centre CZECH REPUBLIC Safer Internet Centre

Let’s create a better internet together! Join us on Safer Internet Day, Tuesday 10 February 2015, when we aim to foster the positive and eliminate the negative to help create a better online world for all.

We can all take steps to make a better internet – whether that be moderating our own behaviour, modeling positive behaviours for others, reporting inappropriate or illegal content or conduct online, or providing positive opportunities to create, collaborate and share... ultimately it's up to us!

What will you do? Tell us at www.saferinternetday.cz! You have a chance to win!

=====================

Připojte se k nám v úterý 10.února 2015, na Den pro bezpečnější internet, kdy proběhne kampaň na podporu všeho pozitivního na Netu v úsilí o lepší online svět pro všechny.

Všichni přeci můžeme podniknout kroky k lepšímu internetu - ať už to bude důraz na větší toleranci a vstřícnosti k ostatním, podpora rozmanitých příležitostí k tvorbě, spolupráci a sdílení, hlášení nevhodného nebo nezákonného obsahu ...

Záleží to jen na nás!

Chystáte besedu, seminář, výstavu, soutěž? Informujte nás na  www.saferinternetday.cz! Získáte šanci vyhrát v naší soutěži!

 

Saferinternet.cz

http://www.saferinternetday.cz/

  • National safer internet centre (NCBI)
  • info@saferinternet.cz
  • Prvniho pluku 347/12a
  • 18600 Praha 8
  • Czech Republic